Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Prezentace pro volby do ZO Lukov

17. 7. 2018

Sdružení KDU - ČSL a nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva obce Lukov v r. 2018

Kdo jsme:

Jsme sdružením členů tradiční politické strany a odborně zdatných nezávislých spoluobčanů pod hlavičkou

KDU-ČSL.

Řada našich aktivit v sobě obsahuje sociální rozměr.

Nepouštíme ze zřetele rovněž ochranu těch nejslabších a nejohroženějších lidí se zdravotním postižením, seniorů a všech, kteří jim nezištně pomáhají.

Pro veřejnost a pro mládež pořádáme kulturní a společenské akce např. Den matek, Pohádkový les, koncerty a sportovní turnaje .

 

Náš volební program rozvíjí a aktualizuje všechno to, na čem nám záleží .

 

Naše priority jsou zejména:

 

 • Aktivní spolupráce s občanskými sdruženími, které přispívají k upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi

(např. Junák, Klub maminek, Dobrovolní hasiči, ČČK aj.).

 • Rozvoj místních tradic ať opomíjených či obnovených.

 • V případě zájmu zajistit dovoz i odvoz potřebných spoluobčanů k lékaři či na úřady, pokud jim jejich zdravotní stav či jiné překážky toto neumožňují.

 • Finančně podporovat neziskové organizace, které mohou zajistit doplňkové služby, na které není právní nárok: - pečovatelskou službu

- krátkodobé umístění bezmocného občana v zařízeních sociální péče či v denním stacionáři.

 • Prosazení účinné a vymahatelné vyhlášky o zákazu rušení nedělního klidu.

 • Uplatnění základních principů křesťanské morálky v běžném životě.

 • Zřízení internetové diskuze, kde se občané budou moci vyjádřit k dění v obci.

 • Vybudování odpočinkové a sportovní zóny pro naše spoluobčany především pro rodiče s dětmi a seniory.

 • Podpoříme účelnou rekonstrukci objektu VUB pro rozvoj spolkových a společenských aktivit a zachování zdravotnických služeb.

 • V našem zájmu bude podporovat rodiny s dětmi, aby se jim v Lukově dobře žilo, protože jsou to nejcennější, co společnost má.

 • Ochrana života jedince i nenarozeného dítěte.

 • Věnovat se výchově dětí a mládeže v oblastech ochrany životního prostředí, dopravy a sportovního vyžití.

 • Zasadíme se o zvýšení příspěvku rodičům při narození dítěte z 5.000 na 10.000 Kč.

 • Rozšířit v obci zástavbu nových rodinných domů včetně vybudování nových inženýrských sítí.

 

Tento program vychází z praktických zkušeností našich kandidátů, zejména těch, kteří v předchozích volebních obdobích aktivně pracovali v Zastupitelstvu obce, z potřeb spoluobčanů a detailní znalosti problematiky komunální politiky.

 

 

Již nyní Vám děkujeme za Vaší důvěru, kterou projevíte tím, že dáte svůj hlas našim kandidátům.

 

Svátek matek a KDU-ČSL

26. 6. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Svátek matek a KDU-ČSL Lukov | Komentářů: 0